صفر تا صد مراحل پاکسازی پوست در کلینیک

مراحل پاکسازی پوست در کلینیک
جدول محتوا
  Add a header to begin generating the table of contents

  داشتن پوستی شفاف و بدون چین و چروک رویای هر انسانی است، شادابی پوست منجر به افزایش شادی روحیه افراد می شود و بدین دلیل انجام مراحل پاکسازی پوست در کلینیک یکی از مهم ترین مواردی است که هر فردی بایستی برای سلامت پوست خود نسبت به انجام آن اقدام کند.

  بسیاری از افراد گمان می کنند که پاکسازی پوست در منزل همچون انجام مراحل پاکسازِی پوست در کلینیک دارای فواید بسیاری برای پوست می باشد، در صورتی که این باور کاملا اشتباه بوده، چرا که انجام روتین پوستی و همچنین پاکسازی در منزل به سلامت پوست شما کمک می کند اما هیچ گاه فرآیند پاکسازی در منزل به صورت عمیق انجام نمی شود و برای پاکسازی عمیق پوست، بهترین روش مراجعه به کلینیک زیبایی است.

  Grand Clinic
  Where beauty blooms
  گراند کلینیک

  مراحل پاکسازی پوست در کلینیک به چه صورت انجام می شود؟

  پاکسازی پوست رشت

  ژنتیک یکی از مهم تر ین عوامل در نوع پوست افراد است و در واقع بافت و ظاهر پوست شما وابسته به عوامل ژنتیکی، نوع خاصی دارد که بدین دلیل مراقبت های روزنه در منزل، بدون انجام مراحل پاکسازی پوست در کلینیک هرگز کار ساز نبوده و بایستی برای دست یابی به پوستی شفاف، روشن و سالم تحت نظر پزشک از خدمات زیبایی در کلینیک استفاده کنید.

  در این بخش مراحل پاکسازی پوست در کلینیک گرند را به طور کامل به شما معرفی خواهیم کرد تا در صورتی که قصد استفاده از این روش را دارید، با آگاهی بیشتری نسبت به انجام آن اقدام کنید.

  1- مشاوره

  پیش از استفاده از هر روش درمانی برای پوست، بایستی در ابتدا با پزشک متخصص مشورت داشته باشید. در این مرحله پزشک پوست شما را بررسی کرده و سوال هایی مرتبط با رژیم غذایی، مشکلات پوستی و .. از شما می پرسد و سپس پ با توجه به نوع پوست و همچنین پاسخ شما به سوالات ایشان، مشکلات مهم پوست را تشخیص داده و بهترین روش درمانی را به شما معرفی خواهد کرد.

  ‏‏‎ ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

  بهترین مرکز پاکسازی پوست رشت

  به دلیل صنعتی شدن زندگی ها، آلودگی های موجود در هوا و زندگی در محیط های مرطوب مانند شهر های بندری و شمالی کشور، نیاز به خدمات پاکسازی پوست ضمن یکی از خدمات زیبایی به یکی از ضرورت های پزشکی برای سلامت پوست تبدیل شده است

  ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‎‏‏‎ ‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‏‏‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎

  2- لایه برداری

  در این مرحله ابتدا پوست به طور کامل از هر گونه آلودگی پاک می شود و سپس فرآیند لایه برداری پوست و در واقع حذف سلول های مرده انجام می شود، بنابراین نظافت پوست صورت برای رفع آلودگی ها و سپس لایه برداری، جزء مهم ترین مراحل پاکسازی پوست در کلینیک محسوب می شوند.

  3- بخار آب

  پس از پاکسازی کامل پوست، نوبت به مرطوب کردن پوست می رسد. امروزه دستگاه های بخار ساز برای افزایش سلامت و همچنین شادابی پوست تولید شده اند که در واقع این دستگاه ها قادر به افزایش رطوبت پوست بوده و در نتیجه منجر به باز شدن منافذ پوست می شوند.

  پوست صورت شما در این مرحله در بازه زمانی 7 الی 10 دقیقه در معرض بخار قرار گرفته و سپس با استفاده از حوله پوست صورت خشک می شود.

  4- میکرودرم

  میکرودرم

  این مرحله به عنوان یکی از بهترین روش های غیر شیمیایی برای پاکسازی پوست محسوب می شود، به صورتی که با استفاده از این دستگاه تمامی سلول های مرده حذف شده و در نتیجه بسیاری از مشکلات عمیق پوستی پس از انجام این مرحله رفع خواهند شد. یکی از بهترین مزایای استفاده از میکرودرم در مراحل پاکسازی پوست در کلینیک لایه برداری نواحی تیره و کدر پوست است که در نتیجه پوستی جوان و شاداب را به شما هدیه می دهد.

  5- آنزیم تراپی

  آنزیم تراپی در واقع روشی است که در آن سلول های زنده پوست تقویت شده که درنهایت، منجر به حفظ ساختار پوستی می شود. این روش، محیطی سالم را برای زیستن سلول های پوست شما فراهم می کند.

  در این مرحله ماسک آنزیم به مدت 45 دقیقه روی صورت شما قرار گرفته و پس از فعال سازی ماهیچه های صورت، فرآیند تغذیه سلول ها را آغاز می کند که در نتیجه استحکام سلول ها افزایش می یابد.

  6- خارج سازی انواع جوش سر سفید و سر سیاه

  یکی از انواع مشکلاتی که معمولا به دلیل آن مراجعین، نسبت به انجام مراحل پاکسازی پوست در کلینیک اقدام می کنند، جوش های سر سفید و سر سیاه در نواحی مختلف صورت است. از گذشته تا به امروز خالی کردن این جوش ها، عمل اشتباهی تلقی می شد اما امروزه با گسترش علم در این زمینه ثابت شده است که خارج سازی جوش ها به طور صحیح، هیچ گونه آسیبی را به پوست وارد نکرده و کاملا بی خطر می باشد.

  امروزه از ابزار های بسیار پیشرفته و همچنین به خصوصی برای خارج سازی انواع جوش صورت استفاده می شود. شایان ذکر است که خارج سازی جوش های سر سیاه هیچ گونه عوارضی نداشته اما در خارج سازی جوش های سر سفید ممکن است پوست شما با قرمزی و التهاب مواجه شود.

  مطالعه بیشتر: بهترین مرکز لیزر موهای زائد در رشت

  7- هایفرکوئنسی

  هایفرکوئنسی

  هایفرکوئنسی در واقع فرآیندی است که پس از خارج سازی جوش ها انجام می شود و معمولا برای افرادی مورد استفاده قرار می گیرد که پوست آن ها دارای جوش یا آکنه است.

  با استفاده از این روش، باکتری ها و همچنین میکروب های پوستی حذف شده و در نتیجه ایمنی پوست شما افزایش پیدا می کند و همچنین التهاب و قرمزی کاهش میابد و از ایجاد جوش های جدید پیشگیری می شود.

  8- LED تراپی

  LED تراپی

  این روش که به آن روش نوردرمانی نیز گفته می شود، جزء بهترین روش ها برای بازسازی و همچنین جوانسازی پوست شما محسوب می شود. برای ساخت این دستگاه از امواج مختلفی استفاده شده است و بدین دلیل فرکانس های نور قرمز یا آبی قادر به رفع مشکلات پوستی شما خواهند شد.

  نور قرمز خاصیت جوانسازی و نور آبی بهترین روش درمان برای رفع آکنه و همچنین لکه های پوستی محسوب می شود.

  9- هیدوردرمی

  هیدرودرمی یکی از مراحل پاکسازی پوست در کلینیک است که در واقع خاصیت آبرسانی دارد و برای انواع پوست قابل استفاده می باشد. این روش که بر پایه اکسیژن و آب است، قادر به هیدراته کردن پوست شما به صورت کاملا عمیق است. هیدرودرمی از مزایای بسیاری همچون کاهش نشانه های افزایش سن، روشن شدن رنگ پوست، حذف جای زخم و آکنه، تقویت جریان خون و همچنین حذف جوش ها برخوردار است.

  10- ماسک

  در آخرین مرحله از مراحل پاکسازی پوست در کلینیک، از ماسک برای افزایش درخشش پوست شما استفاده می شود و در واقع این ماسک ها علاوه بر درخشش نرمی و همچنین لطافت بسیاری را در پوست شما ایجاد می کنند.

  در این مرحله تمامی آلودگی های سر سخت که در لایه های عمیق و زیرین پوست شما نهفته شده است، حذف می شوند.

  مطالعه بیشتر: جوانسازی پوست به روش هایفوتراپی در رشت

  پاکسازی پوست در گرند کلینیک

  پاکسازی پوست بایستی توسط افراد متخصص در این زمینه و همچنین با استفاده از بهترین دستگاه ها و متریال انجام شود، بنابراین اگر قصد انجام مراحل پاکسازی پوست در کلینیک را دارید پیشنهاد می کنیم به گرند کلینیک مراجعه کنید، چرا که این مجموعه امروزه یکی از حرفه ای ترین و همچنین بهترین کلینیک ها در شمال کشور و شهر رشت محسوب می شود و خدمات فوق العاده را به مراجعه کنندگان خود ارائه می دهد.

  شایان ذکر است که میزان رضایتمندی از این مجموعه بسیار بالا بوده و تمامی افرادی که تا به امروز از خدمات این مجموعه بهره مند شده اند از انتخاب خود خرسند هستند.

  به بالای صفحه بردن